Voorvloeiend uit uw strategische marketingplan volgt het communicatieplan met de daarbij behorende activiteiten en deadlines. Hierbij zijn heldere, meetbare doelstellingen en duidelijke positionering in relatie tot doelgroepen, vertaald in effectieve communicatieboodschappen leidend.

Bij de executie wordt er vooral gekeken naar doelsteling in relatie tot beschikbare budgetten, kwaliteit, cultuur en de competenties van uw mensen.

Wat TMEF betreft zijn de mogelijkheden oneindig; van een sprankelende website tot een wervelend event. Van een glossy brochure tot een opvallende commercial. Maar tegelijkertijd zeer eindig omdat u het maximale resultaat in relatie tot het beschikbare budget wilt realiseren.

TMEF adviseert over een effectieve marketingcommunicatie strategie en is de drijvende kracht achter de uitvoering. Daartoe hebben we de kennis en ervaring in huis en bovenal de creativiteit.
 

  • Direct Marketing: Online, websites, digitale nieuwsbrieven, direct mailings, e-mailers
  • Sales tools: folders, brochures, posters, flyers, handleidingen, montage-instructies, gebruiksaanwijzingen
  • Grafische vormgeving: logo’s en huisstijlen, ontwerp en -bewaking
  • Klantendagen: contacten onderhouden en netwerken
  • Beursdeelname in binnen- en buitenland
  • Evenementen: bedrijfsevenementen en –festiviteiten