Vraag 10 mensen wat marketing is

..en beslist dat je 10 verschillende antwoorden krijgt!

Het belangrijkste is dat het tal van activiteiten omvat die een bedrijf helpen om op rendabele wijze te voorzien in de behoeften van afnemers, waardoor zij een gunstige marktpositie verovert. Of kort gezegd: "Elke activiteit die consumenten en producenten met elkaar verbindt".

Een structurele inzet van marketing helpt organisaties die plaats in de markt te verwreven die ze ambiëren en verdienen. Idealiter stelt een bedrijf jaarlijks haar Businessplan op met daaraan gekoppeld een Strategisch Marketingplan dat zijn executie vindt in het Communicatie plan. 
Het maken en uitvoeren van dit soort plannen is een vak apart waarbij extra ondersteuning vaak een welkome aanvulliing op uw professionaliseringsslag is. Een marketingplan omvat een aantal standaard onderwerpen: SWOT Analyse, Doelstellingen, Strategie, Budget, Implementatie/Executie, Evaluatie, Bijsturen

Marketingcontrol 

Meten is weten. Daarom is het hanteren van meetinstrumenten ten behoeve van de voortgang in relatie tot de doelstellingen in het marketingplan een veelgebruikt besturingsmechanisme. Denk hierbij aan verkoopplannen, motivatie- en beloningssystemen en relatiemarketingtools. Softwarepakketten kunnen de marketingcontrol-activiteiten ondersteunen en vastleggen.TMEF biedt organisaties een ervaren sparringpartner om ideeën te bespreken, in een plan te gieten en vervolgens op een praktische manier passend binnen uw organisatie uit te rollen.